K auditu pristupujeme profesionálne na základe preskúmania a podrobných analýz vašej firmy od najnižších pracovných pozícií až po vrcholové riadenie.

Ide o komplexnú analýzu ľudských zdrojov s dôrazom na efektivitu práce, na základe ktorej vyhodnotíme silné a slabé stránky v oblasti riadenia HR vo vašej firme.

Začneme preštudovaním fungovania procesov vo vašej firme, následne kombinujeme viaceré metódy od rozhovorov, cez testovanie po procesuálnu analýzu. Výsledkom je záverečná správa, ktorá popisuje silné a slabé stránky a obsahuje konkrétne návrhy na zlepšenie až po možnosť návrhu motivačného a vzdelávacieho programu pre vašich zamestnancov.

Lorem Ipsum je fiktívny text, používaný pri návrhu tlačovín a typografie. Lorem Ipsum je štandardným výplňovým textom už od 16. storočia, keď neznámy tlačiar zobral sadzobnicu plnú tlačových znakov a pomiešal ich, aby tak vytvoril vzorkovú knihu. Prežil nielen päť storočí, ale aj skok do elektronickej sadzby, a pritom zostal v podstate nezmenený.