Recruiting je služba vhodná pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitných zamestnancov, či už sa jedná o veľké nadnárodné spoločnosti, alebo malé firmy. Rozhodujúca je kvalita a efektivita výberu. Veď predsa všetci chceme byť spokojní a mať v tíme kvalitných a správnych ľudí na správnom mieste.

My ako spoločnosť poskytujeme viaceré formy náboru od jednoduchších foriem pri nižších pozíciách až po priame oslovenie kandidáta na vyššie pozície. Môžete sa rozhodnúť pracovať na výbere aj sami a aktívne vyhľadávať vhodných uchádzačov, no môžete aj celý proces prenechať na nás, či nás osloviť s požiadavkou zapojiť sa v akejkoľvek fáze komunikácie s kandidátmi.

Poskytnúť vieme pomoc aj pri recruiting marketingu, diagnostike, či pohovoroch kandidátov. Vieme poskytnúť naozaj pomocnú ruku v akejkoľvek časti náboru a výberu potenciálnych zamestnancov, či prebrať zodpovednosť od začiatku až po koniec a vy už urobíte iba finálne rozhodnutie.

Pri vyhľadávaní kandidátov používame efektívne recruitingové kanály neie len domáce ale aj zahraničné a počas komunikácie s kandidátmi volíme adekvátne metódy zisťovania potrebných kompetencií na príslušnú pozíciu. Naša rýchlosť a efektivita vždy záleží nielen na možnostiach trhu, ale i na spätnej väzbe od našich klientov.